Bu yeni iletişim mecrasının dinamikleri neler?

Artık herkes konuşmak istiyor, bu karmaşa mı yoksa düzen mi sağlıyor?

Bireyler ve kurumlar nasıl pozisyon almalı ve neler yapmalı?

İnternet üzerinden kriz yönetimi nasıl yapılır?

Alt & üst ilişkisi ve bürokrasi internet hızına nasıl yetişecek?

Çözüm yolları neler ?

Başarılı ve başarısız örnekler.