20160523_173629-2

Son zamanlardaki internetin hızla yaygınlaşması ile beraberinde teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar dijital ortama merak duymaya başladı. Bu sebeple de dijital vatandaşlığın yaygınlaşmasına sebep olmuştur.

Dijital vatandaşlık; Bir toplumu oluşturan bireylerin yani vatandaşların, vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirme, hak ve fırsatlarını kullanma ve günlük yaşamlarını devam ettirme dijital vatandaşlık kavramını ortaya çıkarmıştır.

Dijital vatandaş kimdir diye bir soru sorarsak eğer; dijital ortamda iletişim kurabilen, bilgiyi kullanırken eleştirebilen, dijital ortamda alış-veriş yapabilen, dijital ortamda eğitim alabilen ve bu davranışları yaparken etik kurallara uyan, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan kişidir. Dijital yurttaş toplumla ilişki kurabilen kişidir.

DİJİTAL VATANDAŞLIK KAVRAMI NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Bir toplumu oluşturan bireylerin yani vatandaşların, ait oldukları toplumdaki vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirme, hak ve fırsatlarını kullanma ve günlük yaşamlarını devam ettirme dijital vatandaşlık kavramını ortaya çıkarmıştır. Dijital vatandaşlık en genel kapsamda teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak tanımlanmaktadır. Dijital vatandaşlık teknolojiyi kullanırken etik ve uygun davranışlarda bulunma ve bu konuda bilgilenmeyi içermektedir.

Teknolojinin gündelik kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusu olduğunda, çocukların ve gençlerin ebeveynlerine oranla daha çok bilgiye sahip olduğu ve çoğu zaman öğretici durumunda bulundukları gözlemlenmektedir.

‘ Peki öğrenciler dijital vatandaş olmanın kurallarını nereden, nasıl öğrenecekler?’ sorusuna ise, okullardan başlamak kaydıyla verilecek bir dijital vatandaşlık eğitimi yanıt olmaktadır.

DİJİTAL VATANDAŞLIK EĞİTİMİĞ NEDEN GEREKLİDİR ?

Teknoloji geliştikçe, kullanımı ile ilgili sorunlar giderek ve katlanarak artmaktadır. Bu nedenle teknolojik davranış ya da teknolojik vatandaşlık ile ilgili davranışların değerlerin, etik kuralların ve bilincin oluşturulmasının gerekliliği açıktır. Türkiye’de teknolojinin hayatın her alanında kullanılmasını getirdiği en önemli sorunlardan biri teknolojinin yerinde; hak ve sorumluluklar doğrultusunda etik bir biçimde kullanılmamasıdır. Örneğin, kameralı cep telefonları ile öğrencilerin, ders içi ve ders dışında etik olmayan görüntüler çekmeleri ve internet aracılığıyla bunları yaymaları Türk basınında yer alan önemli konulardan birini oluşturmuştur. Ülkemizde teknoloji kullanımı ile ilgili sorunlar gün geçtikçe artmakta ancak çözüme yönelik programlar geliştirilerek uygulanması yapılmamaktadır. Örneğin: ders sırasında cep telefonu kullanımı, yasal olmayan yollardan eser hırsızlığı (örneği yasa dışı müzik ve kitap indirme), Öğrencilerin bilgisayar ve interneti ders sırasında oyun amacıyla kullanmaları…

DİJİTAL VATANDAŞ OLMAK İÇİN YAPMAMIZ GEREKENLER?

Öncelikle bir e-mail hesabı almak dijital vatandaşlığa ilk adımdır,

Online alışveriş sitelerinde hesap oluşturup alım- satım yapmak

Oyun sitelerinde hesap oluşturma

Dijital Vatandaş Olmanın Sonuçlarını da Şöyle Sıralayabiliriz:

1-Ekonomik fırsat eşitliği

2-Siyasal katılımın artması

3- Yurttaşlık görevinin kolaylaşması

4-Siyasal sürece etkin katılım

Erişim Yokluğunun Olduğu Zamanlarda:

1-Bilgisizlik

2-Kültürel ve ticari habersizlik

3-Sosyal izolasyon

4-Ekonomik çöküntü

5-Dijital uçurumun büyümesi

Şuan yeni nesil tamamen internet çağının ortasında hatta yeni nesili internetin çocukları şeklinde de adlandırmaktalar. 7’sinde tutun da hatta ne 7’si 2 yaşındaki çocukların elinde tabletler, telefonlar…

Biz gençler internetin yeni yeni yayılmaya başladığı dönemleri biliyor muyuz?

Veya bazı evlerde televizyon olup o evde toplanılan akşamlardan aklımızda kalan birkaç hatıralar var mı ?

Maalesef . Çünkü dijital hayat sürekli gelişmekte ve bu yüzdendir ki her yeni nesili daha çok şey bekliyor.

PEKİ DİJİTAL GENÇLİK NEDİR- KİMDİR ?

12-22 yaş arası gençler siyasal kimliklerini internette ediniyorlar.

12-17 yaş arası kişilerin %95’isürekli online

Bu gençlerin %80’i için internet sosyal ağ demek

SOSYAL=SOSYAL MEDYA

İnternette online gizlilik mümkün değildir.

Online kimlik = Yurttaşlık ilişkileri

Online bağlantı = Siyasal bağlantı

Siyasal bağlantı = Siyasal davranış

İnternet, günlük yaşamımızın her alanında öne çıkan paralel bir dünya haline geldi. İnternet güvenliğinin gün geçtikçe artmaktadır.

Bireylerin dijital aletler vasıtası ile bilgiye erişip bunu diğer medya yollarıyla yayma ve geliştirme sürecindeki haklarıdır. Her bireyin hakkı olan dijital sürecin bireyler tarafından belli sorumluluklar çerçevesi altında gelecek nesillere sana ortamdaki davranış ve tutum farkındalığını aktarma olayıdır.

DİJİTAL VATANDAŞLIĞIN 9 UNSURU

1)ERİŞİM

-Sosyo-ekonomik statü ( zengin-yoksul skalası )

-Mahal

-Diğer kısıtlamalar

-Okulların internet bağlantısını arttırması

-Bilgisayar ve tablet dağıtımı

-Dijital uçurumun kaybolması

2)DİJİTAL TİCARET

-Ekonomi büyük ölçüde online oluyor

-Online ticaretin kolaylıkları ve tehlikelerini anlama (kredi kartı riski)

-Yasadışı ticaret

Kumar

Pornografi

İntihal

3)DİJİTAL İLETİŞİM

-Medyaları anlama ve kullanma

-Elektronik posta (e-mail)

-Instant messaging

-Facebook Messenger

-Twitter direct message

-WhatsApp

-Uyarı uygulamaları

-Davranış kuralları

4)DİJİTAL OKUR-YAZARLIK

-Medyaları kullanma becerisi

-Erişebilme ve okuyabilme

-Değerlendirme (iyi-kötü, güzel-çirkin)

-Aktarabilme, paylaşabilme

-Arama motorlarından yararlanabilme

5)DİJİTAL GÖRGÜ KURALLARI

-Değişik medyaların gerektirdiği değişik davranış ilkelerine öğrenme ve kullanma becerisi

-Beklentilere uygun tutum ve davranışlar

-Cevap verme zorunluluğu

-Güncelleme zorunluluğu

6)DİJİTAL HUKUK

-Polisiye tedbirler

-Yasadışı indirmeler-yüklemeler

-İhtihalle mücadele

-Hacking

-Virüs üretme

-Spam mesaj yollama

-Kimlik çalma

-Siber-zorbalık

7)DİJİTAL HAKLAR VE SORUMLULUKLAR

-Online medyalarda

-Sosyal ağlarda

-Mahremiyet

-İfade özgürlüğü

-Hakaret

-Fikir ve sanat eserlerini koruma

8)DİJİTAL SAĞLIK

-Dijital stres

-Baş ve göz ağrıları

-Boyun tutulması

-Ruhsal stres

-Bağımlılık

-Zamanın 1/5’inden fazlasını internete geçirme

-Porno tutkusu

-Paylaşım tutkusu

9)DİJİTAL GÜVENLİK

-Güçlü parola ve kullanıcı isimleri

-Sosyal mühendisliğin tekniklerini öğrenme ve öğretme

-Virüslere karşı korunma

-Verileri saklama ve yedekleme

SAYGI-BİLGİ-GÜVENLİK

-Kendinize ve başkalarına saygı

-Bilgilenmek, öğrenmek, öğretmek

-Hakları ve sorumlulukları bilmek

-Güvenliği sağlamak

-Sağlığı ve refahı korumak

-Etkili ve zamanında iletişim

 

Emine CEVAHİR

AVCILAR YENİ SEÇMEN BİRİMİ KOMİSYON ÜYESİ