369b104d-1ccb-4c66-b763-fa32a63c6e3b

Teknolojiyi ve dijital dünyayı zorunlu olarak, mecbur hissederek, sadece iş gücü ve bilgi toplama sebebiyle kullanan birçok bireyin mevcut olmasının yanı sıra; bunun aksine bilgi ve iş gücünden ziyade teknoloji ile birlikte dijital mecra ve internet dünyasında adeta yeni bir hayat oluşturan, kendine bu mecralarda sanal bir yaşam tarzı inşa eden bireyler de görebilmekteyiz. Bu bahsettiğimiz iki tür birey tipi aslında yeni bir kavramın ortaya çıktığını açık bir biçimde gösteriyor. Bu yeni kavrama ise ‘dijital bölünme’ ismini veriyoruz.

Bu ‘dijital bölünme’ sonucunda, ortaya asıl konumuz olan ‘dijital yerliler ve göçmenler’ isimli iki grup çıkıyor. Gelişen dünya teknolojileri ile beraber kesişen iletişim, telekomünikasyon ve mobil ağ dünyasının ortaya çıkardığı ‘’Yeni Medya’’ düzeninde bazı insanların teknolojiyi benimsemesi bazılarının ise dışlamasıyla birlikte oluşan kavrama ‘Dijital yerliler ve Dijital göçmenler’ kavramı diyoruz.

Bu kavramı daha detaylı olarak incelediğimizde bireylerin ne tamamen dijital dünyayı benimsediğini ne de tamamen dışladığını görmek pek mümkün değil.

İlk olarak dijital yerlileri ele alalım. Bu bireylerin internet ve dijital dünya ile tanışmaları reel dünya ile tanışmalarıyla paraleldir. Yani reel hayatlarının yanında dijital hayatları da mevcuttur.

Dijital yerliler internet, teknoloji ve iletişim araçlarını yaşamlarının vazgeçilmezi haline getirip rahatlıkla kullanmakta, kendi hayatlarını online yaşamla harmanlamaktadırlar.

Dijital yerliler bilgisayar, cep telefonu ve internet ile büyüyen bir kuşaktır, doğal olarak bu kuşağın bilgi toplama konusunda gösterdiği alışkanlıklar farklıdır.

Bunun dışında adaptasyon sorunları yoktur. Kesişen ve gelişen iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı her türlü iletişim ve teknoloji alanına rahatlıkla uyum sağlayabilmekte ve çok hızlı değişen teknolojiye anında ayak uydurabilmektedirler.

Dijital yerliler için zaman ve mekan kavramı çok önemli değildir. Anlık olarak istedikleri zaman istedikleri yerde bilgiye ulaşabilip istediği gibi dijital ortamda kendilerine bir yaşam inşa edebilirler. İletişim ve bilgi toplama konusunda internet ve dijital platformların yeterli olduğu kanısındadırlar.

Yüz yüze iletişimi pek tercih etmemekle birlikte kişisel alışkanlıkları, becerileri ve eğlence tarzları tamamen online itibar ile şekillenmektedir.

Dijital yerliler konusu çok daha detaylı incelenmesi ve araştırılması gereken bir konu olduğu için önemli ve genel hatlarını minimum seviyede belirttikten sonra ‘dijital göçmenler’ kavramına geçiyoruz.

Dijital göçmenler, yerlilerin aksine dijital mecra ile sonradan tanışan bireylerdir. Dijital göçmenler için popüler iletişim ve bilgi toplama aracı hâlâ telefon, televizyon, radyo, gazete, kitap ve dergilerdir.

O yüzden dijital göçmenler interneti ve dijital platformları sadece ihtiyaç ve zorunluluk halinde kullanmaya çalışan bireylerdir. Bu bireyler için reel hayat ve dijital hayat çok farklıdır. Yerlilerin aksine

sınırlı sayıda kullanmaya çalıştıkları dijital dünyanın çok tatmin edici olduğunu düşünmezler. Bunun en büyük etkeni; dijital göçmenlerin duygu, konuşma, yüz yüze iletişim ve dokunma gibi olgularla harmanlandıkları için, online ve sayısal kavramlarda duygu eksikliği olduğunu varsayıyor olmalarıdır.

Dijital yerliler ve dijital göçmenler arasında belirlenen belirgin ayrımlar nedeniyle iki kuşak arasında ufak tefek çatışmalar yaşanır. Dijital göçmenler teknolojiye yetişmeye çalışırken dijital yerliler ise bu konuda çok daha avantajlıdırlar.

Eski kuşak, orta kuşak ve genç nesil arasındaki gerginlik dijital kuşak sorunu ile açıklanabilir. Genellikle bu durumlara farklı alışkanlıklar, yanlış anlamalar, yanlış algılamalar, çatışma, uyumsuzluk ve iletişim aksaklıkları sebep olur.

Son olarak belki de konumuzun en önemli kısmı şudur ki; kesinlikle dijital göçmenlere teknik beceriksiz diyemeyiz; çünkü dijital göçmenler dijital yerliler tarafından kullanılan teknolojiyi üretmiş olan kişilerdir.

Dijital yerli ve dijital göçmenler de kendi aralarında bir çok gruba ayrılıp birbirlerinden farklı alışkanlıklar gösterebilirler. Şimdi o grupları temel hatlarıyla inceleyelim.

Dijital Yerlilerin Sınıflandırılması

Dijital yerliler teknoloji konusunda kendi alışkanlıkları ve kapasiteleri açısından oldukça çeşitli bir gruptur. Kendi içlerinde beşe ayrılırlar.

  1. Kaçınanlar
  2. Minimalistler
  3. Hevesli Katılımcılar
  4. Yenilikçiler
  5. Aşırı Kullanıcılar (Bağımlılar)

Dijital Göçmenlerin Sınıflandırılması

Tüm dijital göçmenleri tek bir kategori içinde değerlendirmek uygun değildir. Mevcut araştırmalar üç kategoride dijital göçmenleri sınıflandırır.

  1. Kaçınanlar
  2. İsteksiz Benimseyenler
  3. Coşkulu Benimseyenler

Bana göre bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla sanal ortam hızla günlük hayatın içine girdi ve bununla birlikte hayatımızda yeni bir kültür oluşmaya başladı. Bu kültürün etkileriyle yaşadığımız dijital çağda, sanal gerçekliğe aşina olan ve yabancı kalanlar arasında mesafe gittikçe açılmaktadır.

Çağa ayak uyduramayanlar geçmişte tarihin tozlu raflarında kendilerine yer beğenebilirler.