IMG_20160426_094843İletişimin çok güçlü olduğu bir internet çağının içerisinde yaşıyoruz.Nitekim bu çağ berberinde hem hızlı bir etkileşim, haberleşme, farkındalık yaratma, seslerin bireysel ve kolektif olarak aynı zaman diliminde ortak olarak bir çok mercide duyurulmasına kadar internet çağını fiili olarak günümüzde yaşıyoruz. Ülkedeki tv programlarından siyasi, ekonomik haberlere ve günlük olayların akışını yakalamaya kadar kişileri etkisi altında almış bir alt yapının gerçeğidir internet. Olayların sadece gruplar değil siyasi otoriteler, sanat camiası ve bireysel etkileşim oluşturma adına düşüncelerini, fikirlerini her olmasını istediği ve desteklediği görüşlerini sosyal medya ağlarında sesini duyurma çabası bize günümüzde internetin ne derece hayatımızı etkisi altına aldığının göstergesidir. Bu güncel olaylardan biri olan 27 Mayıs 2013 tarihinin sosyal kaos etkisinin en çarpıcı örneği gezi parkı olayları olmuştur.Ağaçların yıkılmasına bir tepki oluşturmak adına küçük bir kitlenin sokaklara çıkması bu etkinin zamanla tüm ülke geneline yayılması ve en kritik olanın ise etkileşimin sosyal ağlara taşınması ile amacından sapmış ve bir çok muhalif grupların tabiri caizse ekmeğine yağ olmuş bir sürecin kendisidir gezi olayları. Masun bir hareketin daha sonrasında devlete karşı onu yıkma girişiminde bulanarak durumun renginin değişmesi amacından sapmış bir olayın vuku bulması yine sosyal medya üzerinden gerçekleşmiştir.Örneğin masum gibi görünen bir olgunun arkasına sığınarak bun devletin yok olmasına bir temel oluşturmak için sadece halk kitleler ve bireyler değil sanat ve siyasi camianın akademisyenlerin de dahil olduğu bir etkileşimin bir ağı olmuştur.Buda bize internetin ne derece hayatımızın bir gerçeği olduğunu varlığını tüm mercilere kadar hissettiren bir dünyanın olduğunu göstermektedir.       Bu sosyal medya gerçeği sosyal hesaplar üzerinden hayat bulmaya devam etmiştir .Somut bir örnek vermek gerekirse bu hesaplardan biri olan twitter en büyük rolü üstlenmiştir.29 Mayıs da twitter kullanıcı sayısının ortalama 1.819,403 iken sadece bir günlük fark ile yani 30 Mayıs 2013 de 3.835,43 e yükseldiğini görmekteyiz.Bu artış her gün daha da artmakta ve hazirana kadar gelindiğinde 9.548,000 kişiye ulaşmıştır.Bundan anlıyoruz ki sosyal hesaplar üzerinden dahi bizleri etkisi altına almış bir internet ile karşı karşıyayız. En mühimi twitterın haberleşme ve olayların akışında birbiri ile yardımlaşma aracı olarak kullanıldığı savunulmuş olsa da bu gezi olayları için geçerli bir durum olmamıştır.Devlete karşı kitlelerin esasında twitter üzerinden kaos oluşturmak,kafa karıştırmak yanlış haberler ile düşünceleri bulanıklaştırmak çabaları ile bir ayaklanma meydana getirmek olmuştur. Twitter da #direngezi, #direnankara, #provokatörbaşkanistemiyoruz başlıkları altında bireyselleri kitleleştirmek ayaklanmayı hızlandırmak amacı ile açılmış konu başlıklarıdır. Bir sosyal ağda en çok kullanıcı sayısına sahip olduğumuz facebook ağıdır.Akıllı telefon kullanımının beklide daha az olduğunu düşündüğümüz Anadolu da batıya nazaran gezi ile ilgili haberler facebook üzerinden takip edilmekte ve paylaşılan videolar, resimler hızlıca yayılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve internetin de bu gelişmeden fazlası ile etkilenmesi bizleri daha aktif kullanıcı yapmıştır.Olumlu bir gelişme olduğu bir gerçek olsa da internet eğer esiri haline gelmişseniz olumsuz rolünü çoktan yaşıyorsunuz demektir.Çünkü her ne kadar olumla olsa da olumsuz bir çok etkisi de kaçınılamaz bir gerçektir.Özellikle gençler, çocuklar ve bilinçsiz kullanıcılar tarafından tehlike unsuru dahi oluşturmaktadır. Hackerların da işin içinde olduğunu düşünecek olursak devlet kanallarını bile hackleyerek sistemlerin çökmesin için çabalayan , bir çok gizli belgenin sızdırılmasını amaçlayan kısacası internet dediğimiz de tehlikeler için verilmesi gereken en yakın örneklerdir.Gezi de ki hacker aktörlüğünü redhack adlı bir grubun üstlendiğini ve gezi için bir çok bahsini yaptığımız hacklemeleri gerçekleştirdiğini de biliyoruz. Bu yaşanılan bir çok olayın neticede bize gösterdiği gezi olaylarında internet etkisinin çok büyük olduğunu , günümüz sosyal medyanın artık varlığını kanıtlamış olduğunu ve sonuç itibarı ile yaşadığımız dönemin bir internet çağı oluğunu bizlere göstermiştir.

İLKNUR ZIVALI

ZEYTİNBURNU TANITIM VE MEDYA BİRİM BAŞKAN YARDIMCISI