kapak_1 baris

Tasarım, fikirlerimizin görsele aktarılmış halidir. Ortaya çıkarılan her türlü teknoloji tasarımın hedefinde insan vardır. İnsanların ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda tasarım ve teknolojinin insan odaklı olması bu nedenle önemlidir.

Bazen seçim yapmak hayatımızın zor anlarından biridir, teknoloji ve tasarım dünyasında da aynı durum söz konusu seçenekler artıkça karar verme süresi artacağı gibi ne kadar çok seçenek olursa karar vermemiz de o kadar zorlaşacaktır. Yapılacak seçimlerin azaltılması işimizi kolaylaştıracağı gibi bizlere zaman da kazandıracaktır. Kısacası ‘’Az çoktan fazladır ‘’ felsefesiyle durumu daha da net kavramamız mümkün.

İnsan seçimlerini azaltan tasarımlar her zaman daha başarılıdır. Gün içinde seçim yapmamız gereken şeylerin miktarı arttıkça işimiz zorlaşmakta ve daha çok stresli hale gelmekteyiz.
Tasarımın insan odaklı olmasının diğer önemli nedeni ise insanların görsel şeylere daha çok ilgi gösteriyor olmasıdır.

Gelelim yazı tipleri olan ilişkilerimize. Yazı tiplerinin de insanlar gibi karakterleri olduğunu biliyor muydunuz ?
Mesela Courier font ciddi işlerin adamıdır, bu yazı karakteri özellikle kütüphanelerde kullanılır. Hollywood filmi için bir senaryo yazacaksanız vazgeçemeyeceğiniz yazı karakteriniz Courier olacaktır. Ayrıca uzun yıllardır kullanılan en uzun yazı karakteri Courier olarak bilinmektedir.

İtalya’dan geldiği için Italik olarak isimlendirilen yazı tipi , yatık olarak yazıldığından daha az yer kaplaması nedeniyle matbaa içinde kolaylık sağlamıştır.
Yazı tipi kişilerin karakterlerini de ortaya koyar ‘’Bana yazı tipini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim’’ denir.Cesur musun? Yaratıcı mısın ?Başarılı mısın? Kurnaz mısın? yazı tipin seni tanımlamayacak karakterdedir.

Yazı tiplerinin de karakterleri vardır, kalın kaba saba ve tırnaklı olanlar erkeksi olarak tabir edilirken, ince kıvrımlı tırnaksız olanların ise kadınsı olduğu söylenir. Dijital ekranlarda başlangıçta tırnaksız fonlar kullanılırken şimdilerde her türlü fontun kullanıldığını görebilirsiniz.

Yazıların büyük ya da küçük harfle yazılmasının da bir anlamı vardır. Büyük harfle yazılan yazılar sesimizi yükseltmekle aynı anlamdadır, özellikle dijital dünyada büyük harf kullanarak yazılan yazılar bağırma manasına gelir.

ara_baris 1

Yollardaki tabelalar genellikle küçük harfle yazılır çünkü araçla belli bir hızla giderken okunabilecek en uygun yazı küçük harfle yazılan yazılardır.

Gelelim dünyanın en karaktersiz ve sevilmez fontu olan Comic Sans fontuna,çok tercih edilmeyen bu fontu kullanmanız tavsiye edilmez. Yazı karakterleri kullanımınına bir netlik getirmek gerekirse Halvetica kullanırsanız güvenli sularda yüzersiniz, Comic Sans kullanırsanız güvende değilsiniz demektir. Aman dikkat diyelim o zaman!

Tipografi, yazıyı belli bir forma sokma tekniğidir.Yazı tasarımcıları tek bir yazı ailesi için bile uzun süre çalışırlar. Tipografi kullanılarak yazılarda bir anlam bütünü oluşturabilirsiniz. Buradaki amaç insanın gözünün yönlendirilmesidir.

Mesela bir dergi okuyorsunuz bir harf büyük kullanılsa dikkat çeker. Bu kullanıcı için bir uyarı niteliğindedir. İnsan gözünü yönlendirmek ve sonrasında okutmak amaçlıdır. Font terkibinde fonksiyon ön plandadır. Hizalı bir şekilde yazılması ve karakter aralığı da önemlidir. Bunlar da birer tasarım aracı olarak okumaya bir şıklık kazandırır.

Tasarımda renkler de çok önemlidir ve renk çemberi kullanılır. Renk çemberindeki renkler dikkate alındığında merkeze yakın renkler tercih edilir. Tonlar mekanlar için ön plandadır, mekanlara renk paletleri yardımıyla giydirme yapılarak renk seçimi uygulanır.

Görsellerden aldığımız intibada renkler çok dikkat çekicidir. Mesela korku filmlerinde yeşil ve kırmızı renkler kullanılırken, komedi filmlerinde canlı renkler kullanılır. Yani hangi mesaj verilmek isteniyorsa o duygu renklerle vurgulanabiliyor.

Birden fazla görsel mi kullanmamız gerekiyor aman gelişi güzel dağıtmaktan uzak duralım.
İllüstrasyon,resim sanatının abartılı ya da doğada benzeri görülemeyecek ve deneysel olarak kurgulanamayacak kompozisyonlarla resmedilmesi demektir.

Grafik çizimleri çok basit çizimlerden oluşur, basit değişikliklerle farklı görüntüler yakalayabilirsiniz bu da bir illüstrasyondur. Basit şekiller kullanılarak son derece anlamlı bir tasarım ortaya çıkarabilir. İnsan algısı da bunu tamamlayarak çok anlamlı ve güçlü insan odaklı tasarımlar ortaya çıkması mümkündür.

Bilgilendirme grafikleri ya da infografikler; bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görsel olarak sergileyen grafiklerdir. Bu grafikler çok karışık konuları işaretler, haritalar ve teknik yazarlık ile çok kolay ve açıklayıcı bir şekilde anlatırlar.

İnfografik ile bilgiyi akılda daha kalıcı hale getirmek amaçlanmıştır. Yazılı ve sözlü aktarılan bilginin yanında çok daha etkilidir.