azmi-kelesogluYazının icadından günümüze kadar insanoglu pek çok icada imza atmıştır. Sayısız yenilik insanların hayatını kolaylaştırmış, insanlığa fayda getirmiştir.

1990ların tek taraflı iletişiminden 2000lerin çok yönlü iletişimine hızlı bir geçiş sağlanmış ve 2016 yılında önü alınamayan sosyal medya dünyasına adım atmış bulunmaktayız. Sosyal medya her platformda olduğu gibi kamuda da dikkat çekmiş ve bu konuda birçok proje ortaya konulmuştur.

Kamuda sosyal medya kullanımında dikkat çeken yerlerden biri de belediyelerdir. Belediyelerde özellikle halkla ilişkiler ve basın yayın müdürlüklerine bağlı olarak çalışan sosyal medya ekipleri vatandaş ve belediye arasında bir bağ oluşturmakta, vatandaşların şikayet ve taleplerine çözüm getirmektedir. Çözümlerden belediyelerin bazı verilerini vatandaşla paylaşarak şeffaf olmak zorunda olduğunu belirtmemiz gerekir. Sadece seçim dönemlerinde değil her dönemde belediyelerin bu şeffaflığı göstermesi konunun bir diğer yönünü işaret etmektedir.

Belediye yöneticileri sosyal medya kullanımında iletişim planlarını yaparken vatandaşların sosyal medyada konuşmayı, paylaşmayı ve katkıda bulunmayı sevdiklerini unutmamalıdırlar. Her koşulda ve zamanda geçerli olan kuralları gözden geçirmeli ve soru sormalıdırlar. Sorular karşısında doğru cevaplara ulaşabilmek için belediye binalarından çıkılmalı ve insanlara yakın olacakları platformlarda bulunmanın yolunu aramalıdırlar. Belediye yönetimleri her platformda vatandaşların sesine kulak vermeli. Klasik halk günlerinde değil sosyal medyada da vatandaşların neler söyledikleri dikkate alınmalı ve ona göre projeler hazırlanmalı. Vatandaşların sesine kulak vermeyen belediye yönetimleri ne kadar kendilerini başarılı adetseler de gerçekte bu alanda başarılı olamazlar.

İçinde bulunduğumuz çağ, insanların daha fazla talepkar olduğu bir çağdır. Bu çağda her bireyi her insanı kendi konumunda değerlendirmek ve ona göre sosyal medya politikaları üretmek en akıllıca yol olarak gözükmektedir.

“ İyi hikaye anlatanlar her zaman iyi işler çıkarırlar” diyen ünlü pazarlama gurusuna göre belediyelerin sosyal medya yönetimleri de iyi hikaye anlatmaları ve seçmenlerini bu hikayelerle ellerinde tutmaları gerekir.   Vatandaş tabakasının kaygan olduğu bir zeminde bu nokta çok önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzün en popüler sosyal medya araçları Facebook, Twitter, İnstagram vb. uygulamaları belediyeler bünyelerinde çok sık kullanmaktadır. Bu sosyal medya araçlarından biri olan mikroblog sitesi Twitter her geçen gün popülaritesini artırmaktadır. Twitter siyasi, ekonomik olarak toplumu etkilemektedir. Belediyeler de bu etkilenmeden payını almaktadır.

Belediye resmi Twitter hesaplarından paylaşılan Twitter belediye yönetiminin resmi görüşünü yansıtmakta ve vatandaşlar bu resmi hesaplardan bilgilendirilmektedir.

Twitter kullanımın önemi her geçen gün artmaktadır. 230 milyon aktif kullanıcısı olan Twitter’i doğru ve etkin bir şekilde kullanan belediyeler bu sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara daha kolay ulaşmakta, vatandaş-belediye iletişimi daha sağlıklı gerçekleşmektedir.

Kamu yönetiminde özellikle belediyelerde sosyal medya birimlerinin kullandığı bir diğer sosyal medya aracı olan 800 milyon aktif kullanıcısı olan Youtube’de videoların etkileşimli olarak kullanılması incelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Twitter’dan sonra insanların en fazla kullandığı bir diğer sosyal medya kanalı olan Youtube’da yayınlanan videolar kurumların özellikle de belediyelerin kendilerini ciddi olarak anlattıkları bir mecra olarak önemini her gün artırmaktadır. “Video” nun altın devrini yaşadığı, ülkemizde okumanın çok az olduğu ancak izlemenin üst düzeyde olduğu bir ortamda Youtube, Vimeo, Dailymotion gibi video paylaşım siteleri belediyelerin dikkate alması gereken konulardandır.

Hayatın her geçen gün büyük bir hızla değiştiği günümzde sosyal medya da kendi dinamiğinde değişmekte, gelişmektedir. Bu değişim içinde belediyeler de kendi ürettiklerini sosyal medya araçlarıyla vatandaşlara ulaştırmalı, onların isteklerini, taleplerini dikkate almalı. Artık klasik marketing teknikleri vatandaşların isteklerini karşılamamaktadır.

Sosyal medya hesaplarını yöneten kamu personellerinin çağın gelişmelerini takip etmeleri için eğitim almaları, Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi ile Dijital Hayat Akademisi’nin ortaklaşa düzenledikleri “Dijital Hayat” gibi eğitimlere katılmaları hem belediye hem de belediye personeline fayda sağlayacaktır.

Sosyal medyanın büyük bir hızla büyüdüğü, gelişme gösterdiği bir ortamda kamunun sosyal medyaya gerekli hassasiyeti göstermesi, gelişmeleri takip etmesi ve kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Sosyal medyada varlık gösteremeyenler vatandaş-kamu iletişimini sağlayamayacaklardır.

Azmi KELEŞOĞLU

SANCAKTEPE BELEDİYESİ

Mobil Belediye Proje Koordinatörü